مطالعه خبر/مقاله

blog

معرفی پرتکل ارتباطی HARD نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس یک پروتکل ارتباطی که به صورت چشمگیری در صنعت مورد استفاده قرار گرفته است HARD از یک فرکانس سطح پایین سینوسی برای انتقال داده دیجیتال به مقصد استفاده می کند این فرکانس برای صفر و یک منطقی 1200Hz و 2200Hz است سرعت انتقال داده در آن به 1200 bps محدود می شود که ضعف عمده این پروتکل ارتباطی است مزایای این پروتکل عملکرد چند انشعابی،انتقال روی دو رشته سیم، کارکرد مناسب در محیطهای پر نویز و قابلیت برقراری ارتباط بین تجهیزات تولیدکنندگان مختلف(Interoperability)می باشد.

اشتراک گذاری:


جستجو در مطالب

آرشیو